T-Klub forever

Werkgroepen

Structuur van Jeugdhuis T-Klub

Algemene Vergadering

Het allerhoogste orgaan van vzw Jeugdclubs en dus ook jeugdhuis T-Klub. Deze komt 2 keer per jaar samen en bestaat uit medewerkers en actieve leden. Een algemene vergadering is verplicht in een vzw.
Enkele taken
Begin kalenderjaar
- verkiezen van Raad van Beheer
- goedkeuren financiële verslag vorig jaar
- goedkeuren begroting volgend jaar
- feedback over functioneren van T-Klub afgelopen jaar
Midden van het kalenderjaar
- bespreken van financieel verslag
- bespreken van beslissingen afgelopen jaar
- feedback over functioneren van T-Klub afgelopen half jaar


Raad Van Beheer

Dit is de uitvoerende en controlerende macht van de vzw. Zij komen maandelijks samen en worden verkozen door de algemene vergadering.
Enkele taken
- Kiezen van voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en evt. coöptatie van leden
- werkgever van personeel
- opvolgen van personeel
- beheer van gebouw
- opvolgen gemeentelijk beleid
- opvolgen financiën
- intern beleid
- belangrijke beslissingen nemen.


Werkgroep muziek

Werkgroep die alles i.v.m. muziek behandeld. Voor alle geïnteresseerde leden. Deze werkgroep komt maandelijks samen.
Enkele taken
- fuiven, DJ cursussen, PA cursussen organiseren
- aankoop nieuwe CD ’s
- DJ 's van T-Klub + DJ-reglement opvolgen
- beginnende muziekgroepen de kans geven om op te treden in de T-Klub


Barcommissie

Werkgroep met alle barverantwoordelijken van de T-Klub. (min. 18 jaar) Zij komen elke laatste woensdag van de maand samen om de barwerking te evalueren.
Enkele taken
- reilen en zeilen van de instuif opvolgen en evt. verbeteringen aanbrengen
- tappers aantrekken en opvolgen
- alles wat met de toog, tappen en instuif te maken heeft organiseren

Lucifer Art Project

In jauari 2014 werd het Lucifer project boven de doopvond gehouden. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid wordt er ingezet op de creativiteit en artistieke expressie van jongeren binnen en buiten Lokeren.

Lucifer werkt in het eerste projectjaar rond het thema 'licht'. Dit brede thema opent de deur naar tal van disciplines. Rond het thema werd er een 'dreamteam' samen gebracht. Dat team bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die elk specifieke skills hebben en die mee willen inzetten en doorgeven voor het project. Zo zitten er in het dreamteam houtbewerkers, kunstenaars van diverse pluimage, techneuten en organisators. Samen bouwen zij aan een 'Lucifer' meesterstuk. Dat doen ze niet alleen. Afhankelijk van de noden organiseren ze specifieke workshops. Is er nood aan een metaalconstructie, dan komt er een workshop metaalbewerking. Zo betrekt 'Lucifer' heel wat jongeren met verschillende talenten. de resultaten van de workshops en het project worden getoond tijdens kleinere toonmomenten doorheen het jaar. In een volgende fase wordt met de resultaten naar buiten gekomen voor het grote publiek. Met het project worden nieuwe jongeren aangesproken en worden hun talenten en creativiteit aangewakkerd.

 

Door en voor jongeren

 

T-Klub is er door én voor jongeren. Dit wil zeggen dat heel wat vrijwilligers meewerken in het jeugdhuis. Onze barverantwoordelijken verzorgen de barwerking, openen en sluiten het jeugdhuis. Daarnaast kunnen zij rekenen op de hulp van heel wat tappers, DJ’s en andere vrijwilligers. Nog nooit een pintje getapt? Geen nood. Onze barverantwoordelijken zorgen voor een tapcursus op maat.

 

Tijdens de instuifmomenten ontmoet je een toffe bende leeftijdsgenoten en is er een ruim aanbod aan amusement zoals een pooltafel, een kicker, een photoplay en een flipperkast. Er is eveneens een hotspot voorzien via welke je op het internet aansluiting vindt. Naast deze instuifmomenten is er ook de middaginstuif waar scholieren hun middagmaal kunnen nuttigen in een ontspannen sfeer. Uiteraard zijn deze instuifmomenten alcoholvrij.

 

Het muziekaanbod is ruim en gaat van R&B, pop, reggae tot de stevigere rockgenres. Om als DJ actief te zijn binnen T-Klub hoef je echt geen top-DJ te zijn. Onze kernleden maken je graag wegwijs achter de draaitafel en bovendien verzorgt het jeugdhuis regelmatig DJ-cursussen waardoor je aansluiting kan vinden in onze muziekwerking.

 

Naast de instuif worden jaarlijks tal van activiteiten georganiseerd zoals de 61-uren, een filmweekend, optredens en fuiven, T-weekend, workshops, enz.

Als lid van T-Klub kan je ook meewerken aan de organisatie van deze activiteiten en kan je overigens zelf mee bepalen welke activiteiten georganiseerd worden.

 

 

Stevige schoenen

 

Jeugdhuis T-Klub is een ontmoetingsplek voor jongeren waar je helemaal jezelf kan zijn. T-Klub vindt het belangrijk dat de Lokerse jongeren zich goed voelen in hun vel.

 

Je staat sterker in je schoenen door mee activiteiten, fuiven, concerten,… te organiseren met andere T-Klubbers.

 

De beroepskrachten en andere T-Klubbers steunen je om te ontdekken wie je bent, wie je wil zijn en wat je wil bereiken. Ook om die dromen te realiseren, sta je er niet alleen voor.

 

Je leert samenwerken met anderen, niet alleen T-Klubbers. We werken ook samen met andere organisaties die veel belang hechten aan gelijke kansen voor jongeren.

 

Je mening wordt gehoord. In T-Klub zelf, maar bijvoorbeeld ook in de Lokerse Jeugdraad.

 

En als het even wat minder gaat, helpen de beroepskrachten je graag weer op weg. Of zoeken we iemand die dat nog beter kan.

 

 

Handig om weten

 

Jeugdhuis T-Klub telt drie beroepskrachten. Eén coördinator en twee jeugdwerkers waar  je terecht kan met vragen. Ook als je nieuw bent in T-Klub en graag andere leden wil leren kennen, of als je gewoon zin hebt in een babbel,… Deze jeugdwerkers staan steeds voor je klaar.